QUESTIONS & ANSWERS

A

ABS

Akryylinitriilibutadieenistyreeni, kestävä muovilaatu, jota käytetään teollisuudessa kestävien, kevyiden, muotitettujen tuotteiden valmistamiseen.

Akrylaatti

CH[e]2[/e]=CHCOO- Vinyyliperheeseen kuuluva esteri.

Akryyli

Akrylaattipohjainen synteettinen kuitu.

Akvaattinen

Vettä sisältävä aine tai materiaali.

Alkalinen

Alkali- tai ammoniumhydroksidipohjainen metalli. Alkalimetalleihin kuuluvat litium, natrium, kalium, rubidium ja cesium.

Anaerobinen

Hapettomassa ympäristössä organismissa tapahtuva kemiallinen reaktiosarja.

Asetaatti

Etikkahapon suola tai esteri, jonka kaava on CH[e]3[/e]COO-.

Asetoni

CH[e]3[/e]COOCH[e]3[/e] Liuottimena ja yleisesti orgaanisissa synteeseissä käytettävä neste. Liuottaa liimaa ja selluloosapohjaisia kuituja.

Asetyleeni

C[e]2[/e]H[e]2[/e] Reagoi kloridihapon kanssa, jolloin tuloksena on vinyylikloridia. Korkea palamislämpötila mahdollistaa metallien, kuten alumiinin, kuparin, ruostumattoman teräksen ja metalliseosten juottamisen.

B

Biohajoava

Kuvaa tuotetta, joka hajoaa luonnollisesti ja nopeasti kasvien lannoittamiseen tai kasvun edistämiseen käytettävään muotoon.

Butanoni

C[e]4[/e]H[e]8[/e] Väritön neste, jota käytetään teollisuudessa liuotteena.

C

CSTB

Ranskalainen julkinen tutkimuslaitos, joka pyrkii parantamaan turvallisuutta ja kestävää kehitystä rakennusalalla. Vrt. yksityiseen, brittiläiseen BRE-konserniin.

CTBH

Koodi, joka ilmaisee kosteuden- ja vedenkestävyyttä puutuotteissa, kuten vanerissa. Koodit perustuvat standardeihin, esim. Iso-Britannian WBP-vaneri.

CTBX

Vanerityyppiä kuvaava koodi.

Co-ekstrudoitu

Pursottamalla tehty monikerroksinen muovi.

D

Dekstriini

Tärkkelyksen pilkkoutumistuote, jota syntyy tärkkelyksen kuumennuksen tai hydrolyysin aikana liimaa valmistettaessa.

Dilataatioliitos

Liitos, joka huomioi lämpötilamuutosten aiheuttaman liikkumisen.

Dimetakrylaatti

Polymeerit ja elastomeerit yhdistävä aine.

E

EPS

Paisutettu polystyreenimuovi eli styrox. Valkoinen ja kiinteä vaahtomainen materiaali, jota käytetään esineiden suojaamiseen.

Elastomeeri

Kumipuusta uutettu elastinen polymeeri, joka sisältää kumia, lateksia, neopreenia ja silikonia.

Emulsio

Kahden luonnostaan toisiinsa sekoittumattoman nesteen seos.

 Epoksi

Syklisistä eettereistä valmistettu makromolekulaarinen yhdiste, jota käytetään liuotteiden ja muovien valmistuksessa.

Epoksidi

Syklinen eetteri, jota käytetään liuotteiden ja muovien valmistuksessa.

Epoksidipitoinen

Epoksidia sisältävä.

Etikkahappo

C[e]2[/e]H[e]4[/e]0[e]2[/e]. Etikassa esiintyvä syövyttävä happo, jota voidaan käyttää antiseptisena aineena tai desinfioinnissa.

Etyleeni

C[e]2[/e]H[e]4[/e] Hiilivety, myös R1150. Käytetään polyvinyylikloridin (PVC) ja muiden muovien valmistuksessa.

Etyleenivinyyliasetaatti

Lämpömuovattava kopolymeeri, jolla on sulaliiman ominaisuudet.

F

Fenoli-formaldehydi

Liimojen valmistuksessa käytettävä polymeeri.

Fenoli-nitriili

Kontaktiliima, joka kiinnittyy liuotteen haihtuessa.

Fenolihartsi

Lämpötilan muutoksia kestävä hartsi, jota käytetään pääasiassa rakennusalalla ja kuljetusteollisuudessa.

Flextec

Tekniikka, joka mahdollistaa joustavan mutta kestävän kiinnityksen äärimmäisissä olosuhteissa.

Fungisidi

Sienten kasvua ehkäisevä tuote.

Fungisidi, sienenestoaine

Tuote, joka suoja puuta haitallisilta mikro-organismeilta ja estää niiden kehittymistä.

G

Glyseroli

C[e]3[/e]H[e]8[/e]0[e]3[/e] Erilaisten lääkeaineiden ja sellofaanin valmistuksen aikana tapahtuvan saponifikaatioreaktion sivutuotteena syntyvä aine.

H

Hankausaine

Tuote, joka tehokkaasti poista oksidit metallin pinnalta.

Heptaani

C[e]7[/e]H[e]16[/e] Hiilivety.

Hiilivety

Orgaaninen yhdiste, joka koostuu vain hiilestä ja vedystä, viittaa myös öljyyn ja maakaasuun.

Hiomapaperi (hiekkapaperi, piikarbidipaperi)

Taipuisa ja kestävä arkki, johon on liimattu teräviä, hiovia hiukkasia. Hiomapaperia käytetään käsin tai koneellisesti kaikenlaisten metalli-, puu- ja muovipintojen yms. hiomiseen.

Hybridipolymeeri

Polymeeri, jossa ketjun terminaatioita on keinotekoisesti muutettu kiinnittymisen tehostamiseksi.

Hydrometria

Veden ominaisuuksia koskeva tutkimus.

I

Isosyanaatti

C=N=O Orgaaninen komposiitti, jota käytetään paperin, liiman, tekstiilien ja eristeiden valmistuksessa.

Itsesulautuva

Heterogeeniset osat automaattisesti yhdistävä.

J

Jako-osa / putki

Pääasiassa kumista valmistettu, autoteollisuudessa käytetty putki, joka kuljettaa ilmaa tai polttoainetta moottorinosien välillä.

Jalkalista

Seinän tai pylvään ja lattian yhtymäkohdassa oleva osa, joka useimmiten kiinnitetään seinään.

K

Kaksitasoinen

Kaksi tasoa sisältävä tuote.

Kamana

Oven, ikkunan tai erkkerin yläpuolella oleva vaakasuuntainen tukirakenne.

Kamee

Yhden värin valööreillä tehty maalaus.

Kapillaari ilmiö

Ilmiö, jossa neste nousee tai laskee nesteen ja kiinteän aineen välisten molekyylivoimien vaikutuksesta.

Kaseiini

Maidosta saatava kuitu tai proteiini, jota käytetään maalin sidosaineena.

Katalysoida

Kemiallisen reaktion nopeuden muuttaminen reaktion lopputuotetta muuttamatta.

Kationinen

Adjektiivi, joka ilmaisee ionin tai ioniryhmän kulkeutumista katodille kun aineen rakenteessa on positiivinen sähkövaraus.

Kehyspuristin

Väline, joka helpottaa kehysten puristamista.

Kelluva asennus

Parketin asennus kiinnittämättä lautoja lattiaan vaan ainoastaan toisiinsa.

Kelluva parketti

Parketti, jonka lautoja ei kiinnitetä lattiaan vaan ainoastaan toisiinsa.

Kiinnittää

Tapetti kiinnitetään seinään kevyesti painamalla keskeltä sivuille suuntautuvin vedoin.

Kiinnitys

Tapetin kiinnitys seinään keskeltä sivuille suuntautuvin vedoin.

Kloorattu polyvinyylikloridi

Erittäin kestävä PVC, joka ei altistu korroosiolle.

Kloropreenikumi

Synteettinen elastomeeri, joka tunnetaan myös nimellä neopreeni.

Kohokuvioinen vinyylitapetti

Paksu vinyylitapetti.

Kohokuvioitu

Ulkonevista ristiin menevistä viivoista koostuva koriste.

Kollodium

Eetterin ja alkoholin seos.

Kopolymeeri

Useasta meeristä koostuvista makromolekyyleistä muodostuva kemiallinen yhdiste.

Koristelu

Koristeellisten yksityiskohtien lisääminen.

Kova polyvinyylikloridi

Viittaa pehmentämättömään PVC muoviin, joka ei altistu korroosiolle.

Kreppi

Ohut ja kevyt, ryppypintainen kangas.

Kuitukangas

Selluloosa  ja polyesterikuitupohjainen, erittäin kestävä tekstiili.

L

LPG

Nestekaasu (LPG, Liquefied Petroleum Gas). Öljynjalostuksen sivutuote, jota käytetään yleisesti polttoaineena.

Laasti

Hiekkaa, sementtiä ja että sisältävä massa, jota käytetään rakentamiseen ja remontointiin.

Laastisauma

Esimerkiksi lattialaattoja ympäröivä sauma.

Laminoitu

Hartsilla tai silikonilla yhteen liitetyistä useista samanlaisista kerroksista muodostettu materiaali, laminaatti.

Lastulevy

Toisiinsa liitetyistä materiaaleista (esimerkiksi puusta) valmistetun tiheän ja kestävän levyn nimi.

Leveys, vuota

Rullasta leikatun tapettipalan leveys tai pituus.

Levitysaika / tartuntakuiva

Osoittaa ajan, joka kuluu levityksestä sen kuivumiseen tartuntakuivaksi.

Liisteröidä

Levittää liisteriä tapettiin.

Liisteröinti

Liisterin levittäminen liimattavaan kohteeseen, esimerkiksi puuhun, tapettiin, julisteeseen jne.

Liuotin

Aine, joka pystyy liuottamaan muita aineita muuttamatta tai heikentämättä niiden kemiallisia ominaisuuksia.

Liuotin

Liuotetta sisältävä.

M

MCX

Metyyliselluloosapitoinen erikoistapettiliima.

MDF

Medium Density Fiberboard, puolikova kuitulevy, jota käytetään remontoinnissa ja kalusteissa.

MS-polymeeri

Polymeeri-silikonitiiviste.

Matriisi / ohjain

Malli, jota käytetään yleisesti kaksiulotteisen tiedon havainnollistamiseen.

Merkaptaani

Tunnetaan myös nimellä tioli. Alkoholeihin verrattava orgaaninen yhdiste, jonka erikoisominaisuutena on voimakas sitoutuminen elohopeaan. Tioleilla on voimakas ja paha haju.

Metallin puhdistus

Toimenpide, joka tähtää oksidien puhdistamiseen metallin pinnalta.

Metyyliselluloosa

Vesiliukoinen yhdiste, jota käytetään vesipohjaisissa maaleissa, tekstiileissä ja pahvin valmistuksessa.

Muovipinnoitteinen

Ohuella muovikerroksella päällystetty.

N

Neopreeni

Neopreeni eli kloropreenikumi on synteettinen kumimateriaali.

Nitroselluloosa

Hyytelömäistä nitroselluloosaa kutsutaan kollodiumiksi.

P

PTFE

Tunnetaan myös nimellä Téflon®. CF[e]2[/e]-CF[e]2[/e] Kemiallisia tuotteita ja lämpöä kestävä polymeeri, jota käytetään tarttumattomissa pinnoitteissa.

PU

Tunnetaan myös nimellä polyuretaani (PU). Käytetään yleisesti puuliimana vedenkestävyytensä ansiosta.

Painemittari

Nesteen paineen mittaukseen käytettävä laite.

Pinta-aktiivinen aine

Tensidimolekyyli koostuu kahdesta osasta: vesiliukoisesta osasta ja öljyliukoisesta osasta. Näitä molekyylejä esiintyy erityisesti puhdistusaineissa.

Pinta-aktiiviset aineet

Tunnetaan myös nimellä tensidit. Runsaasti vaahtoavat, likaa irrottavat yhdisteet, jota käytetään pesuaineissa ja kosmetiikassa.

Plastisoli

Pasta, joka syntyy sekoitettaessa jauhemaista polymeeriä pehmittimeen.

Pohjamaali

Lattian tai maalin kiinnittymistä edistävä pinnoite.

Poistaja / irrotinaine

Aine, joka poistaa tai puhdistaa.

Polyakryyli

Akryyliseos, joka polymerisoituu kuivuessaan ja muuttuu vahvoissa liimoissa käytettäväksi paksuksi pastaksi.

Polyamidi

Tekstiiliteollisuudessa muovimateriaalien valmistukseen käytettävä polymeeri.

Polybentsimidatsoli

Lyhenne PBI. Erittäin kestävä synteettinen kuitu, jota käytetään erityisesti korkeita lämpötiloja kestävien köysien ja liitosten valmistamiseen.

Polyesteri

Polymeerejä, joissa esteriryhmät ovat keskeisinä rakenteellisina osina.

Polyeteeni

Muovimateriaali.

Polyeteeni

(CH[e]2[/e]=CH[e]2[/e])[e]n[/e] Polyeteeni (lyhenne PE) on kemiallisesti reagoimaton muovi, jota käytetään yleisesti muovikassien valmistukseen.

Polyeteeni

Pehmeä, kestävä ja helposti syttyvä muovi.

Polyeteenikalvo

Vedenpitävä muovikalvo, jota käytetään suojaamaan vedeltä ja kosteudelta. 

Polyeteenivaahto

Polyeteeniä, jonka tilavuutta on kasvatettu.

Polyetyleeni-dimetakrylaatti

Kaksikomponenttiliima

Polykinoksaliini

Polymeeri, jota käytetään erilaisissa liimoissa, lakoissa ja kalvoissa.

Polymeeri

Makromolekyyli, joka sisältää toistuvia rakenneyksiköitä. Polymeereja ovat esimerkiksi kumi, selluloosa, polyamidi ja polyeteeni.

Polymeeri

Molekyyli, jossa useat monomeerit ovat liittyneet toisiinsa prosessissa, jota kutsutaan polymeraatioksi.

Polymeroida

Yhdistää useita samankaltaisia molekyyleja polymeeriksi.

Polymerointi

Useiden samankaltaisten molekyylien (rakenteiden) yhdistäminen makromolekyyliksi.

Polymetyyli

Läpinäkyvä kestomuovi.

Polyoli

C[e]n[/e]H[e]2n[/e]+2O[e]n[/e] Monenarvoinen alkoholi, joka tunnetaan myös nimellä etyleeniglykoli. Käytetään vaahtojen valmistukseen.

Polypropeeni

Tunnetaan myös nimellä polypropyleeni. (CH2-CH-CH3) Polypropeeni on polymeeri, jota käytetään autoteollisuudessa muoviosien, kuten puskureiden valmistukseen, mutta myös elintarvikepakkausten ja joidenkin paperilaatujen valmistuksessa.

Polypropeeni

Lyhenne PP (CH[e]2[/e]-CH-CH[e]3[/e])[e]n[/e]. Polypropeeni on polymeeri, jota käytetään autoteollisuudessa muoviosien, kuten puskureiden valmistukseen, mutta myös elintarvikepakkausten ja erilaisten papereiden valmistuksessa.

Polystyreeni

Lyhenne PS. Polystyreeniä saadaan styreenin polymerisaation tuloksena. Useimmiten polystyreeniä käytetään paisutettuna, jolloin se muodostaa valkoisen suojaavan vaahdon (styrox). Käytetään myös jäykkien muovien ja elintarvikepakkausten valmistukseen.

Polyuretaani

Lyhenne PUR (PU). Käytetään yleisesti puuliimana vedenkestävyytensä ansiosta.

Polyvinyyli

Kutsutaan myös polyvinyylipolymeeriksi. Yksi valkoisen liiman pääkomponenteista.

Polyvinyyliasetaatti

Lyhenne PVA. ”Valkoisena liimana” tunnettua liimaa käytetään huokoisten materiaalien liimaamiseen. Käytetään paljon kirjansidonnassa.

Polyvinyyliasetaatti

CH[e]2[/e]-CH-O-COH[e]3[/e]. Liimojen, kalvojen, maalien ja lakkojen valmistuksessa käytettävä lämpömuovattava polymeeri.

Polyvinyylikloridi

CH[e]2[/e]=CHCl Teollisuudessa laajalti käytetty muovi, kloridin ja polyvinyylin yhdistelmä, jota tuotetaan vinyylikloridista.

Polyvinyylikloridi

CH2=CHCl Tavallisesti kiinnittämiseen ja juottamiseen, mutta myös erilaisten muovien, esimerkiksi putkissa käytettävien muovien valmistukseen käytettävä polymeeri.

Punos

Koristeena käytettävä kudottu tai punottu nauha.

Puristin

Rakennus- tai puusepäntyössä käytettävä työkalu, jonka avulla kaksi osaa saadaan puristettua mekaanisesti yhteen.

Pursottaa

Muovin pusertaminen suulakkeen läpi sen nesteyttämiseksi.

Pursotus

Muovin pusertaminen suulakkeen läpi sen nesteyttämiseksi.

R

Radikaali

Radikaaleilla on suuri merkitys muun muassa polymeroinnissa.

S

SBR (styreenibutadieenikumi)

Synteettinen kumi eli SBR-kumi, jota käytetään renkaissa, purukumissa ja auton osissa.

Salpietari

Kaliumnitraatti, luonnossa esiintyvä typpihapon kaliumsuola, jota saattaa kerääntyä rakennusten seinille tai lattioille valkoisina kuituina.

Selluloidi

Nitroselluloosan ja kamferiin yhdiste, jota käytettiin ensimmäisissä kaupallisissa muoveissa.

Selluloosa

(C[e]6[/e]H[e]10[/e]0R)[e]n[/e] Hiilihydraattikomponentti, jota esiintyy kasvisolujen seinämissä.

Selluloosapitoinen

Selluloosaa tai selluloosan komponenttia sisältävä.

Silikoni

Tunnetaan myös nimellä polysiloksaani. Silikoneja voidaan käyttää eri muodoissaan monien erilaisten tuotteiden valmistukseen. Silikoni voi olla nestemäistä, geeliä, kumimaista tai täysin kiinteää, ja sitä voi esiintyä liimoissa, tiivisteissä ja muissa kiinnitinaineissa.

Silloitus / retikulaatio

Viittaa polymeerin muokkaamiseen mikromolekyylejä sitomalla.

Sisal

Meksikossa kasvavasta agaave-puusta saatava kuitu, josta tehdään köyttä ja eräitä tekstiilejä.

Substraatti

Aineet, jotka kemiallisen reaktion vaikutuksesta muuttuvat.

Sulate

Sula- tai kontaktiliima.

Sulate

Kuvaa ainetta, joka muuttuu tarttuvaksi kuumennettaessa.

Sulfonaatti

SO[e]2[/e]OH Aine, jota esiintyy tietyissä suoloissa ja estereissä.

Suutin

Nestevirtausta suuntaava ja kuristava kapea osa.

Syanoakrylaatti

Syanoakrylaattipohjainen liima, joka muodostaa erityisen vahvan liimauksen.

Syanoakrylaattipitoinen

Syanoakrylaattipohjainen tuote.

T

Tapetointipöytä

Pöytä, jota käytetään tapettivuotien valmisteluun ja liisteröintiin.

Tappura

Pellavan tai hampun puhdistusjäte.

Tartunta

Liiman tai eristeen välittömästi kiinnittävät ominaisuudet. Liimattu esine kiinnittyy pintaan (jopa pystysuoraan) välittömästi, mutta kaikki liiman kiinnittävät ominaisuudet eivät heti toimi. On tärkeää odottaa liiman kuivumista pakkauksen ohjeiden mukaisesti ennen painon kohdistamista liimattuun esineeseen.

Tartunta-aine

Kiinnittää heti. Kiinnitys ei kuitenkaan ole pysyvä, ja liimatun kohteen saa altistaa painolle vasta valmistajan ilmoittaman kuivumisajan kuluttua. Kuivumisaika ilmoitetaan tuotepakkauksessa.

Tartuntakuiva

Levityksen jälkeen tarttuvapintaiseksi kuivunut liima.

Tasata

Seinän tai korotetun pinnan tasoerojen poistaminen.

Tasoittaminen

Seinäpinnan tai kohokuvion tasaaminen.

Tasoitus

Kuoppien ja kohoumien poistaminen pinnasta.

Teflon

Tunnetaan myös nimellä polytetrafluorieteeni, lyhenne PTFE. Kemiallisia aineita ja korkeita lämpötiloja hyvin kestävä polymeeri, jota käytetään myös tarttumattomissa pinnoitteissa.

Termohygrometri

Mittaa ympäristön kosteuden lämpötilan ja kosteusprosentin mukaan.

Termoplastinen

Polymeeri, joka muuttuu pehmeäksi, nestemäiseksi ja muovattavaksi lämmön vaikutuksesta.

Tetrahydrofuraani

Tunnetaan myös nimellä tetrametyleenioksidi. Liuotteena käytetään usein eetteriä.

Tihkua

Nesteen vuotaminen seinistä.

Trikloorietyleeni

C[e]2[/e]HCl[e]3[/e] Tunnetaan myös nimellä trikloroetyleeni ja trileeni. Ainetta käytetään tavallisesti liuottimena. Se ei ole erityisen helposti syttyvää.

Tukeminen

Kuvaa tapaa, jolla puiset tai metalliset koolingit tai kannattimet pitävät rakennetta pystyssä.

Tukipuu

Rakennustyössä käytettävä puinen tuki, jota kutsutaan myös kannattimeksi.

Tulenkestävä

Peitetty kerroksella, joka palaa erittäin huonosti.

Tärkkelyspitoinen

Tärkkelystä sisältävä aine.

Täyttö

Halkeaman tai reiän peittäminen täytteellä.

U

Ureaformaldehydi

Synteettinen liima.

Uurtaa

Kuvioida pintaa tekemällä siihen uurteita.

V

Valokovettuva

Valon vaikutuksesta toisiinsa kiinnittyvät ja verkottuneen rakenteen muodostavat polymeeriketjut.

Vedenkestokäsittely

Vedeltä ja kosteudelta suojaava käsittely.

Vedetön

Aine, jossa ei ole vettä

Vesiliukoinen

Vedessä tai märässä ympäristössä liukeneva.

Vesiliukoinen tärkkelys

Vesiliukoinen tai vetisessä ympäristössä liukeneva solunsisäinen hiilihydraattimassa.

Viisto reuna

Viistoksi leikattu reuna esimerkiksi pöydässä tai kehyksessä.

Vinyyli

Yhdiste, josta voidaan polymerisoinnin avulla tuottaa muovia.

Vinyyli-

Vinyyliä sisältävä.

Vinyyliasetaatti

CH3COO-CH=CH2 liuottimissa esiintyvä neste. Käytetään myös tietyissä tekstiileissä ja papereissa.

W

WRAS

Brittiläinen Water Regulations Advisory Scheme eli WRAS on veden laadun parantamiseen keskittynyt organisaatio.

Y

Ylivuoto

Aineen, esim. liiman ylimäärä.